GRINDEX  je proizvođač brusilica sa CNC i ručnim  upravljanjem, za spoljno i unutrašnje okruglo brušenje. 

Nastali smo privatizacijom i izdvajanjem iz  holdinga Livnica Kikinda, koji se dugi niz godina bavio proizvodnjom brusilica i na svim kontinentima za 40 godina prodao oko 8000 jedinica.